Maxim Contact Lens,"Your eyes We care"

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

วิธีการชำระเงิน

วิธีการชำระเงิน

การชำระเงิน จะชำระเมื่อตกลงกันแล้ว

เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งการโอนเงินที่ เมนู "แจ้งการโอนเงิน"

หมายเหตุ

หากไม่มีการโอนเงินภายใน 7 วัน ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกออเดอร์ดังกล่าว เพื่อนำสินค้ากลับสู่การขายให้ลูกค้าท่านอื่นต่อไป

ชำระเงินผ่านธนาคาร

ธนาคารกสิกรไทย

  • ชื่อบัญชี : บริษัท แม็กซิม อินเตอร์คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด
  • เลขที่บัญชี : 042-2-16374-5
  • ประเภท : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงเทพ

  • ชื่อบัญชี : บริษัท แม็กซิม อินเตอร์คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด
  • เลขที่บัญชี : 106-3-10883-9
  • ประเภทบัญชี : กระแสรายวัน
expand_less